Test din IQ

Via nedenstående tests får du bl.a. mulighed for at få et billede af din IQ, så du kan se hvilken gruppe du tilhører. Det skal dog understreges kraftigt, at dette på ingen måde er nogen autoriserede eller specielt videnskabelige intelligenstests, men derimod blot er ment som en form for udfordrende underholdning.

De fleste tests er konstrueret således, at computeren regner ud, hvor mange spørgsmål man har besvaret rigtigt og derudfra får man så en bedømmelse af, hvordan ens besvarelse ligger i forhold til gennemsnitsbefolkningen. Cirka halvdelen af alle, der gennemfører en af de pågældende tests vil således (statistisk set) få udregnet deres test-IQ til at være mellem 90 og 110, hvilket skal ses i forhold til det faktum, at det samlede gennemsnit er 100.

Enkelte af mine tests bevæger sig lidt udenfor selve IQ-området, idet man her får testet sin paratviden og ikke umiddelbart sine tænkeevner. Til trods for at paratviden strengt taget intet har med IQ som sådan at gøre, får man her, af hensyn til underholdningsværdien, ligeledes udregnet en IQ-score for sin besvarelse. Disse tests/quizzer kendetegnes ved, at man skal opgive sin email-adresse, hvorefter man, normalt indenfor nogle få dage, får tilsendt bedømmelsen og de rigtige svar.

Check fx mit link til Mensa Danmark, hvor du kan se hvordan man kan blive testet mere seriøst, evt. med henblik på optagelse i foreningen.

For mine egne tests vedkommende er det værd at bemærke at sværhedsgraden som regel stiger indenfor hver kategori, efterhånden som du løser opgaverne! De tests, der giver dig svar med det samme, forudsætter at man afgiver et svar på ALLE spørgsmålene - ellers vil udregningen af ens test-IQ være misvisende. Ligeledes skal det nævnes at der skelnes mellem store og små bogstaver, så vær specielt opmærksom på dette ved dine besvarelser.

 

* Tests markeret med stjerne giver dig svar med det samme !!!
¾ Tests markeret med et ur kører på tid !!!

 

 

 

 Dansk indfødsretsprøve*
- alle 200 grundspørgsmål fra prøven som alle, der ønsker dansk statsborgerskab, skal bestå.....

¾ Kombinationstests*
- tre tests hvor du får afprøvet dine evner til at kombinere forskellige figurer, tal og farver m.v.....

Sprogtest*
- afprøv dine engelskkundskaber og få bedømt din "sproglige intelligens"....

¾ Intuitiv Test*
- svar sandt eller falsk på 32 intuitive spørgsmål....

Journalist-test 2010*
- denne test er nu lavet bedre på Journalisthøjskolens eget website....

Journalist-test 2008*
- en test i baggrundsviden og aktuelle begivenheder fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 2008....

Journalist-test 2007*
- en test i baggrundsviden og aktuelle begivenheder fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 2007....

Journalist-test 2006*
- en test i baggrundsviden og aktuelle begivenheder fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 2006....

Journalist-test 2005*
- en test i baggrundsviden og aktuelle begivenheder fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 2005....

Journalist-test 2004*
- en test i baggrundsviden og aktuelle begivenheder fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 2004....

Journalist-test 2003*
- en test i baggrundsviden og aktuelle begivenheder fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 2003....

Journalist-test 2002*
- en test i baggrundsviden og aktuelle begivenheder fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 2002....

Journalist-test 2001*
- en test i baggrundsviden og aktuelle begivenheder fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 2001....

Journalist-tests 2000*
- en aktuel og en almen test fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 2000....

Journalist-tests 1999*
- en aktuel og en almen test fra optagelsesprøven til journalistuddannelsen i 1999....

¾ Analogi-test*
- hvor god er du til at drage analogier....?

Ordforråd*
- en test af din sproglige forståelse og dit ordforråd....

Almen viden
- en test på et forholdsvist jævnt alment niveau....

Hovedbrud*
- en lille udfordring for den lidt mere øvede....

Hjernegymnastik*
- en test som giver god motion til din hjerne....

Otis-test*
- en intuitiv test, som måler din evne til at tænke hurtigt....

Jeopardy-test
- en original test fra en optagelsesprøve til Jeopardy....

Logisk tænkning*
- en lidt mere videregående intuitiv test....

Ordsprog*
- en test af dit kendskab til ordsprogenes betydning....

Synonym-test*
- find et synonym for 15 forskellige ord....

 


 

 

 

Email til mig
...især hvis du har forslag eller kommentarer til min homepage.