Dansk indfødsretsprøve
- kunne du måske opnå dansk statsborgerskab ?

A. Kongehus, flag, Rigsfællesskab og Island

1. Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved?

Dronning Dagmar

Dronning Margrethe 1.

Dronning Margrethe 2.

 

2. Hvad hedder det danske nationalflag?

Dannebrog

Dannevang

Dannevirke

 

3. Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen?

I Danmark er jeg født

Jeg ved, hvor der findes en have så skøn

Der er et yndigt land

 

4. Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?

Landsfællesskabet

Nationsfællesskabet

Rigsfællesskabet

 

5. Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret?

Uddannelsesområdet

Sundhedsområdet

Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område

 

6. Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?

Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

 

7. Island hørte i flere hundrede år under Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra Danmark?

1802

1944

1984

 

 

B. Rettigheder og pligter

8. Hvad er myndighedsalderen i Danmark?

16 år

18 år

20 år

 

9. Tillader den danske grundlov censur?

Ja

Nej

 

10. Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse?

Ja

Nej

 

11. Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af køn?

Ja

Nej

 

12. Hvilke af følgende rettigheder giver grundloven?

Grundloven sikrer alle retten til at samles og give udtryk for meninger

Grundloven sikrer alle retten til fri proces, dvs. retten til gratis at føre en sag ved domstolene

Grundloven sikrer alle ret til en bolig

 

13. Religionsfrihed i grundlovens forstand betyder, at borgerne har ret til at dyrke deres religion,

...så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres

...hvis staten har godkendt religionen

...helt uden nogen begrænsninger

 

14. På hvilken af følgende måder kan udlændinge tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)?

Statsministeren beslutter, hvilke udlændinge der kan tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)

Folketinget tildeler ved lov udlændinge dansk indfødsret (statsborgerskab)

Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indfødsret (statsborgerskab)

 

15. Skal alle danske mænd aftjene værnepligt?

Ja, hvis de er egnede og ikke trækker frinummer

Ja, hvis de er egnede og har en højde over 1,70 m.

Nej, det danske forsvar består kun af professionelle soldater ansat på kontrakt

 

16. I Danmark kan man blive pålagt ”et borgerligt ombud”. Hvad vil det sige?

Hvis man bliver udpeget som for eksempel nævning (jurymedlem), har man pligt til at påtage sig dette hverv

Man kan blive pålagt at arbejde for en social institution eller i en forening

Man har pligt til at tage en uddannelse

 

17. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?

7 år

10 år

11 år

 

18. Skal forældre til børn i den danske folkeskole betale penge til skolen for deres børns skolegang?

Ja

Nej

Ja, forældrene skal betale 50 % af udgifterne til læremateriale til skolen

 

19. Er der skolepligt i Danmark?

Ja, alle børn skal gå i folkeskolen

Ja, men forældre kan frit vælge, om deres barn skal gå i folkeskolen eller i en privat skole

Nej, forældre kan vælge, om deres barn skal undervises i folkeskolen, i en privat skole, eller om forældrene vil sørge for undervisning af barnet i hjemmet

 

20. Homoseksuelle kan i Danmark:

Bo sammen, men kan ikke få papir på deres forhold

Indgå et registreret partnerskab

Blive gift i en dansk folkekirke på samme måde som heteroseksuelle

 

21. Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?

i 1950’erne

i 1970’erne

i 1990’erne

 

22. Hvem har forældremyndigheden over to gifte personers fælles børn?

Moderen

Faderen

Moderen og faderen har fælles forældremyndighed

 

23. Offentlighedsloven indeholder regler om,

...at alle har lov til at opholde sig på offentlige strande og i offentlige skove

...borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige myndigheder har liggende

...ordensreglerne for ophold på offentlige områder

 

 

C. Ret og domstol

24. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

12 år

15 år

18 år

 

25. Kan der idømmes dødsstraf i Danmark?

Nej

Ja, men dødsstraf har ikke været anvendt siden 1950

Ja, men kun under krigstilstande

 

26. Hvem kan overvære retssager ved domstolene?

Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre

De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede

Alle, der er godkendt af politiet

 

27. Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen stilles for en dommer?

Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer

Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 1 uge

Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 3 uger

 

28. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

Højesteret

Landsretten

Danmarks Øverste Domstol

 

29. Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand?

Ombudsmanden kontrollerer, at domstolene følger Folketingets love

Ombudsmanden bedømmer, om de offentlige myndigheder begår forsømmelser eller fejl

Ombudsmanden hjælper Folketinget med udarbejdelse af love

 

 

D. Kultur og traditioner

30. Den danske grundlovsdag fejres

Hvert år den 1. maj

Hvert år den 15. maj

Hvert år den 5. juni

 

31. Hvordan fejres sankthansaften den 23. juni?

Der sættes tændte stearinlys i vinduerne

Der brændes bål

Børnene klæder sig ud

 

32. Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet en bog. Hvad handlede den om?

Dyre- og planteliv i Danmark

Sø- og handelsruter i Norden

Danmarks historie

 

33. Hvilken dansk forfatter skrev i 1700-tallet en række komedier, hvoraf nogle stadig bliver opført – for eksempel Jeppe på Bjerget?

Søren Kierkegaard

Ludvig Holberg

Georg Brandes

 

34. H.C. Andersen er en af Danmarks mest kendte forfattere. Hvilket af disse tre eventyr har han skrevet?

Guldgåsen

Den bestøvlede kat

Den grimme ælling

 

35. I hvilken by blev H. C. Andersen født?

København

Odense

Århus

 

36. Hvornår levede den danske filosof Søren Kierkegaard?

I 1200-tallet

I 1600-tallet

I 1800-tallet

 

37. Karen Blixen er en af Danmarks mest kendte forfattere. Hvilken af følgende bøger har Karen Blixen skrevet?

Frøken Smillas fornemmelse for sne

Den afrikanske farm

Mit hjem i Rungsted

 

38. Danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger levede fra 1770 til 1844, og i København blev der bygget et museum til hans skulpturer. Hvad hed han?

Vilhelm Bissen

C.W. Eckersberg

Bertel Thorvaldsen

 

39. Var Vilhelm Hammershøi:

Kunstmaler

Videnskabsmand

Opdagelsesrejsende

 

40. Var Asger Jorn:

Opdagelsesrejsende

Videnskabsmand

Kunstmaler

 

41. Var Tycho Brahe:

Videnskabsmand

Kunstmaler

Forfatter

 

42. Hvilken dansk videnskabsmand opdagede en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia?

Ole Rømer

Tycho Brahe

Niels Bohr

 

43. En af de mest kendte danske videnskabsmand er Niels Bohr. Hvad fik han Nobelprisen for i 1922?

Måling af lysets hastighed

Model for atomers opbygning

Teori om jordens magnetfelt

 

44. Hvilket sprog har især påvirket udviklingen af det danske sprog?

Tysk

Fransk

Nederlandsk

 

45. Hvilken instruktør har instrueret Olsen Banden-filmene?

Erik Balling

Lars von Trier

Bille August

 

46. Hvem var én af hovedmændene bag Dogme 95-manifestet, der skabte stor international opmærksomhed omkring dansk film?

Lars von Trier

Gabriel Axel

Carl Th. Dreyer

 

47. Hvornår vandt Danmark EM i fodbold?

1980

1992

2000

 

48. Hvornår vandt det danske kvindelandshold VM i håndbold?

1972

1985

1997

 

49. Hvilken lampe er tegnet af arkitekten Poul Henningsen?

Le Klint-lampen

PH-lampen

P. Henningsens natlampe

 

50. Den danske arkitekt Jørn Utzon er kendt for at have tegnet:

Den Sorte Diamant, København

Operahuset i Sydney, Australien

Guggenheim-museet i Bilbao, Spanien

 

51. Hvad står betegnelsen ”Blomsterbørn” for?

En del af ungdomskulturen i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne

Børn, som går i skovbørnehave

Personer, som samler på tørrede blomster

 

 

E. Spørgsmål vedrørende dansk geografi og befolkning

52. Hvor mange indbyggere er der i Danmark?

Ca. 4,6 mio.

Ca. 5,4 mio.

Ca. 6,1 mio.

 

53. I hvilken del af Danmark lever hovedparten af det tyske mindretal?

Fyn

Nordjylland

Sønderjylland

 

54. Hvor stor en del af den danske befolkning har anden etnisk baggrund end dansk (det vil sige indvandrere og efterkommere af indvandrere)?

ca. 8 %

ca. 15 %

ca. 20 %

 

55. I 1980’erne og 1990’erne kom der mange flygtninge til Danmark fra især?

Mellemøsten, Sri Lanka, Somalia og Balkan

Sydamerika og Sydafrika

Vietnam, Kina og Thailand

 

56. I hvilket årti startede indvandringen af mennesker fra især Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien til Danmark?

I 1920’erne

I 1940’erne

I 1960’erne

 

57. Hvilken by er Danmarks største?

Århus

København

Odense

 

58. Hvilken by er Danmarks næststørste?

Århus

København

Odense

 

59. Hvad hedder den halvø, som udgør én af Danmarks landsdele?

Jylland

Langeland

Sjælland

 

60. I hvilken landsdel ligger Århus?

Jylland

Fyn

Sjælland

 

61. Hvad hedder farvandet mellem Jylland og Fyn?

Øresund

Storebælt

Lillebælt

 

62. Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Fyn?

Øresund

Storebælt

Lillebælt

 

63. Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland?

Lillebæltsbroen

Storebæltsbroen

Øresundsbroen

 

64. Til hvilket af følgende lande har Danmark en landegrænse?

Norge

Tyskland

Storbritannien

 

65. Hvad hedder den største grønlandske by?

Nuuk (Godthåb)

Paamiut (Frederikshåb)

Qaanaaq (Thule)

 

66. Hvad hedder den største færøske by?

Thorshavn

Klaksvik

Vestmanna

 

67. Hvor stort er Danmarks areal?

ca. 43.000 km²

ca. 163.000 km²

ca. 283.000 km²

 

68. Hvilke af følgende lande indgår i det danske rigsfællesskab?

Danmark, Færøerne og Grønland

Danmark, Grønland og Island

Danmark, Færøerne og Island

 

69. Hvilke lande udgør tilsammen de nordiske lande?

Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland

Danmark, Grønland og Færøerne

Danmark, Island og Estland

 

 

F. Spørgsmål vedr. dansk historie og kultur

70. Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling i ca. 965?

At han indførte enevælden

At han tog på vikingetogt til England

At han indførte kristendommen

 

71. Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af kong Harald Blåtand?

Troen på Odin og Thor

Kristendommen

Jødedommen

 

72. Hvilken lovsamling, der fik stor betydning for dansk lov, blev skabt i middelalderen?

Københavns Lov

Jyske Lov

De fynske love

 

73. Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger?

Ansgar

Absalon

Amled

 

74. I en periode var de skandinaviske lande samlet i en union under den danske regent. Hvad hed denne union?

Den skandinaviske union

Kalmarunionen

Københavnerunionen

 

75. Hvad kaldes sange fra middelalderen, som ofte handler om riddere og andre fra adelsmiljøet?

Kongeviser

Bondeviser

Folkeviser

 

76. Hvilket år fandt reformationen sted i Danmark?

850

1536

1760

 

77. Hvad medførte reformationen blandt andet i Danmark?

Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket

Danmark blev protestantisk

Der blev bygget flere klostre i Danmark

 

78. Danmarks konge fra 1588 til 1648 er især kendt for at have opført en lang række af Københavns mest berømte bygninger – bl.a. Rundetaarn og Børsen. Hvad hed han?

Christian 2.

Frederik 3.

Christian 4.

 

79. Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange været i krig med, især i 1600-tallet?

Norge

Sverige

Finland

 

80. Hvornår blev enevælden indført i Danmark?

1160

1360

1660

 

81. Hvilket år blev stavnsbåndet, der blandt andet forhindrede fæstebønder i at flytte fra deres hjemegn, ophævet?

1388

1588

1788

 

82. Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.?

J. F. Struensee

J. H. E. Bernstorff

A. G. Moltke

 

83. Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde?

Frankrig

England (Storbritannien)

Sverige

 

84. Hvilken begivenhed fandt sted i Danmark i marts 1848?

Bønderne brugte deres store antal til at indlede en revolution

Borgerskabet afsatte kongen midlertidigt

Kongen indvilligede i at afskaffe enevælden

 

85. I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor?

Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover

Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig

Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder

 

86. Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blandt andet?

Den danske statskasse gik bankerot

Det blev forbudt at tale tysk i Danmark

Danmark mistede 1/3 af sit territorium

 

87. Hvilket politisk parti opstod i 1870’erne som en del af arbejderbevægelsen?

Venstre

Socialdemokratiet

Det Radikale Venstre

 

88. Hvilket politisk parti, der i særlig grad varetog bøndernes interesser, blev dannet i 1870?

Venstre

Socialdemokratiet

Socialistisk Folkeparti

 

89. Andelsbevægelsen betød, at landmændene sikrede sig kontrollen med både produktion og afsætning af deres varer. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark?

I anden halvdel af 1600-tallet

I anden halvdel af 1800-tallet

I anden halvdel af 1900-tallet

 

90. Hvilket land var mål for de fleste af de danskere, der udvandrede i anden halvdel af 1800-tallet?

USA

Rusland

Storbritannien

 

91. Hvilken person forbinder man specielt med folkehøjskolerne?

Kingo

Grundtvig

Holberg

 

92. I 1901 blev der gennemført et parlamentarisk ”systemskifte” (parlamentarisme). Hvad gik det ud på?

At regeringsmagten gik til partiet Højre

At en regering ikke kunne regere imod et flertal i Folketinget

At der kun kunne udskrives valg hvert fjerde år

 

93. Hvilket parti blev dannet i 1905 af udbrydere fra partiet Venstre?

Det Radikale Venstre

Det Konservative Folkeparti

Kristeligt Folkeparti

 

94. Under 1. verdenskrig var Danmark?

Allieret med Tyskland

Allieret med Frankrig og Storbritannien

Neutralt

 

95. Efter 1. verdenskrig blev det i 1920 muligt for Danmark

...at genoprette dobbeltmonarkiet Danmark og Norge

...at afskaffe enevælden

...at blive genforenet med Sønderjylland

 

96. Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister?

1853

1924

1960

 

97. Hvornår blev Danmark i 2. verdenskrig besat af tyske tropper?

1. September 1939

9. April 1940

22. Juni 1941

 

98. Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland,

...at den danske regering blev afsat

...at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland

...at Folketinget skulle hjemsendes

 

99. Hvornår blev Danmark (bortset fra Bornholm) befriet fra den tyske besættelse?

9. april 1940

29. august 1943

5. maj 1945

 

100. Under anden verdenskrig levede der ca. 8.000 jøder i Danmark, før jødeforfølgelserne satte ind. Hvad skete der med de fleste danske jøder i 1943?

De fleste danske jøder blev ført til koncentrationslejre i Tyskland

De fleste danske jøder flygtede til Sverige

De fleste danske jøder flygtede til Storbritannien

 

101. I 1945 blev de Forenede Nationer (FN) oprettet. Hvornår blev Danmark medlem?

Ved oprettelsen i 1945

Efter opstanden i Ungarn i 1956

Efter Cuba-krisen i 1962

 

102. Hvilken forsvarsalliance blev Danmark medlem af i 1949?

NATO

Warszawa-pagten

Vestunionen

 

103. Hvilket parti blev dannet i 1959 af en gruppe personer, der forlod Danmarks Kommunistiske Parti DKP?

VS – Venstresocialisterne

SF – Socialistisk Folkeparti

Retsforbundet

 

104. I 1970’erne opstod en græsrodsbevægelse, der hed Rødstrømpebevægelsen. Hvad arbejdede den for?

Ligestilling mellem mænd og kvinder

Forbud mod abort

At kvindernes plads var i hjemmet

 

105. I 1970’erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var:

modstand mod atomkraft

indførelse af et fælleseuropæisk militær

flere kolonihaver i storbyerne

 

106. Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter EF-afstemningen i 1972?

Thorvald Stauning

Poul Schlüter

Jens Otto Krag

 

107. Hvilken europæisk organisation blev Danmark medlem af den 1. januar 1973?

EFTA

EF

COMECON

 

108. Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 ”Jordskredsvalget”?

Fordi mange nye partier kom i Folketinget

Fordi der var en meget høj valgdeltagelse

Fordi der efter 10 år med samme regering kom en ny regering

 

109. Der var økonomisk krise i Danmark i 1970’erne. Hvordan kom den til udtryk?

Der var arbejdsløshed og underskud på betalingsbalancen

Staten kunne ikke betale lønningerne til de offentligt ansatte

Prisen på fast ejendom faldt markant

 

110. Hvilken statsminister ledede firkløver-regeringen i 1980’erne?

Poul Schlüter (Det Konservative Folkeparti)

Uffe Ellemann-Jensen (Venstre)

Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet)

 

111. Hvilken afstemning endte med et ja i 1986?

Afstemningen om EF-pakken

Afstemningen om EU’s østudvidelse

Afstemningen om December-pakken

 

112. Hvornår blev Danmarks Radios tv-monopol brudt?

1950'erne

1960'erne

1980'erne

 

113. Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992?

Rom-traktaten

Paris-traktaten

Maastricht-traktaten

 

114. Hvornår blev Dansk Folkeparti dannet?

1973

1982

1995

 

115. Hvornår blev Enhedslisten dannet?

1870

1973

1989

 

116. I Danmark har de fleste regeringer siden 2. verdenskrig været:

flertalsregeringer

mindretalsregeringer

 

117. Inden for hvilket af følgende energiområder har Danmark de sidste årtier i særlig grad markeret sig på verdensmarkedet?

Kul

Vindenergi

Atomenergi

 

 

G. Spørgsmål vedrørende grundlov, styreform og folketing

118. Hvad kaldes Danmarks forfatning?

Danmarks Riges Grundlov

Det danske Riges Forfatning

Det danske Demokratis Grundlov

 

119. Hvilket år underskrev den danske konge Danmarks første frie forfatning, Danmarks Riges Grundlov?

1660

1849

1901

 

120. Hvornår er grundloven senest blevet ændret?

1849

1901

1953

 

121. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?

1849

1901

1915

 

122. Grundloven bestemmer, at magten i Danmark er tredelt. Det betyder, at magten er fordelt mellem:

En lovgivende, en udøvende og en dømmende magt

Dronningen, Folketinget og EU

Dronningen, regeringen og den dømmende magt

 

123. I hvilken bygning har Folketinget til huse?

Amalienborg

Christiansborg

Frederiksborg

 

124. I hvilken by ligger Christiansborg?

Odense

København

Århus

 

125. Hvad hedder det danske parlament?

Landstinget

Folketinget

Overhuset

 

126. Hvor mange medlemmer har Folketinget?

145

179

192

 

127. Er Folketingets møder åbne for offentligheden?

Ja

Nej

Ja, men kun for medlemmer af et parti

 

128. Kan et folketingsmedlem, som træder ud af sit parti, forsat sidde i Folketinget?

Ja

Nej

Ja, men medlemmet kan ikke deltage i afstemninger

 

129. En regering består af ministre. Hvor mange ministre skal der udpeges?

Der skal mindst udpeges 10 ministre

Der skal udpeges 18 ministre

Der gælder ikke noget krav om et bestemt antal ministre

 

130. Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at vedkommende er medlem af Folketinget?

Ja

Nej

 

131. Folketingets hovedopgave er

...at vedtage love og føre kontrol med regeringen

...at sikre, at lov og orden opretholdes

...at sørge for, at landets love føres ud i livet

 

132. Hvordan kan Folketinget blandt andet føre kontrol med regeringen?

Folketingsudvalg kan komme på uanmeldt besøg i ministerierne

Ministrene skal hver uge orientere folketingsudvalgene om, hvad de har lavet

Ministrene kan blive kaldt i samråd i Folketingets udvalg

 

133. Hvem kan blive medlem af et folketingsudvalg?

Enhver borger

Embedsmænd, der er ansat i et ministerium

Medlemmer af Folketinget

 

134. Ifølge grundloven skal et lovforslag behandles et antal gange, før det kan blive vedtaget af Folketinget. Hvor mange behandlinger skal et lovforslag igennem?

3 gange

6 gange

9 gange

 

135. Hvor ofte skal der ifølge grundloven afholdes folketingsvalg?

Mindst hvert andet år

Mindst hvert fjerde år

Mindst hvert sjette år

 

136. Hvem udskriver valg til Folketinget?

Folketingets formand

Statsministeren

Folketingets ombudsmand

 

137. Hvor gammel skal man mindst være for at have valgret til Folketinget?

15 år

18 år

25 år

 

138. For at kunne vælges til medlem af Folketinget skal man mindst være

18 år

20 år

24 år

 

139. Hvilke krav stilles for, at man kan stemme ved et folketingsvalg?

Man skal betale skat og have dansk indfødsret

Man skal have dansk indfødsret, have fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, være fyldt 18 år og være myndig

Man skal være ustraffet og have fast bopæl i Danmark

 

140. Når der er valg til Folketinget,

...modtager alle stemmeberettigede bosiddende i Danmark automatisk, det vil sige uden selv at bede om det, et valgkort

...skal den stemmeberettigede bede den region, vedkommende bor i, om at få tilsendt et valgkort

...skal den stemmeberettigede bede Folketinget om at få tilsendt et valgkort

 

141. Når der afholdes valg til Folketinget,

...har alle vælgere pligt til at stemme

...må den enkelte vælger selv afgøre, om han eller hun ønsker at stemme

...har alle, der er medlem af et politisk parti, pligt til at stemme, mens andre vælgere selv må afgøre, om de ønsker at stemme

 

142. Hvordan afgives en stemme på afstemningsstedet på valgdagen ved et folketingsvalg i Danmark?

Der udleveres en blank stemmeseddel, hvorpå man skal skrive navnet på den kandidat eller det parti, som man ønsker at stemme på

Man skal oplyse, hvorledes man ønsker at stemme, til de valgforordnede, der herefter noterer dette

Man får en stemmeseddel med navnene på de opstillede partier og kandidater, hvor man skal sætte et kryds ud for det parti eller den kandidat, man ønsker at stemme på

 

143. Til medlem af Folketinget

...kan en person kun vælges for én valgperiode

...kan en person genvælges for flere valgperioder

 

144. Vælges der medlemmer til Folketinget fra områder uden for Danmark?

Ja, fra Sydslesvig

Ja, fra Færøerne og Grønland

Ja, fra Island

 

145. Hvor mange procent af de gyldige stemmer skal et parti normalt opnå for at blive repræsenteret i Folketinget ved valg i Danmark?

2 %

6 %

8 %

 

146. Hvor stor er valgdeltagelsen normalt til folketingsvalgene i Danmark?

Mellem 50 og 60 % af vælgerne stemmer

Mellem 60 og 70 % af vælgerne stemmer

Mellem 80 og 90 % af vælgerne stemmer

 

147. Ved hvilket af følgende valg i Danmark er valgdeltagelsen normalt lavest?

Ved valg til Folketinget

Ved valg til kommunalbestyrelser og regionsråd

Ved valg til Europa-Parlamentet

 

148. I de seneste 50 år har der været afholdt 11 folkeafstemninger i Danmark om bestemte spørgsmål. Hvad har over halvdelen af disse afstemninger handlet om?

Ændring af skatte- og momsregler

Love om offentlige anlægsarbejder (byggeri af veje og broer)

Danmarks forhold til EF/EU

 

149. Hvilken titel har den minister, som leder den danske regering?

Statsminister

Forbundsminister

Præsident

 

150. Hvem er Danmarks statsoverhoved?

Dronningen

Folketingets ombudsmand

Folketingets formand

 

151. Hvem underskriver en lov?

Dronningen og en minister

Statsministeren

Justitsministeren

 

152. Skal Danmarks dronning være medlem af den danske folkekirke?

Ja

Nej

 

153. Hvad er forudsætningen for, at der kan udpeges en regering?

De partier, der indgår i regeringen, skal have flertal i Folketinget

Regeringen skal have støtte fra 2/3 af folketingets medlemmer

Der er ikke noget krav om flertal – men regeringen må ikke have et flertal imod sig i Folketinget

 

154. Hvordan udnævnes det personale (embedsmændene), der arbejder i et ministerium?

Embedsmændene ansættes efter deres kvalifikationer

Embedsmændene ansættes efter deres politiske tilhørsforhold

Embedsmændene ansættes, så de repræsenterer alle partier i Folketinget

 

155. Demokratiet i Danmark er et repræsentativt demokrati. Hvad vil det sige?

At befolkningen vælger repræsentanter til Folketinget, og at Folketinget tager beslutninger på folkets vegne

At Folketingets sammensætning vedrørende køn, alder og social baggrund svarer til befolkningen

At folketingsmedlemmerne skal spørge deres valgkreds, før de deltager i Folketingets afstemninger

 

 

H. Kommuner og regioner og opgavefordeling mv.

156. Hvor mange kommuner er der i Danmark?

5

98

179

 

157. Hvad kaldes den øverste administrative og politiske leder af en kommunalbestyrelse?

En formand

En borgmester

En bestyrelsesformand

 

158. Hvor ofte afholdes der valg til kommunalbestyrelsen?

Hvert år

Hvert fjerde år

Hvert sjette år

 

159. Hvilke af følgende opgaver er kommunale?

Børnehaver og folkeskolen

Sygehuse og sygesikring

Politi og videregående uddannelser

 

160. Hvilke opgaver varetager kommunerne?

De har ansvar for bl.a. gymnasier og politi

De har ansvar for bl.a. hospitaler

De har ansvar for bl.a. folkeskolen og ældreplejen

 

161. Hvor mange regioner er der i Danmark?

5

7

13

 

162. Hvad hedder de fem regioner, som Danmark er opdelt i?

Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland

Region København og Malmø, Region Roskilde, Region Odense, Region Herning og Region Aalborg

Sjællandsregionen, Lolland-Falster Regionen, Fynsregionen, Region Jylland og Region Bornholms

 

163. Hvor ofte afholdes der valg til regionsrådet?

Hvert år

Hvert fjerde år

Hvert sjette år

 

164. Hvilke af følgende opgaver er regionale?

Børnehaver og folkeskolen

Sygehuse og sygesikring

Politi og videregående uddannelser

 

165. Hvor gammel skal en borger mindst være for at kunne have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg?

18 år

20 år

22 år

 

166. Kan udenlandske statsborgere have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg?

Ja, hvis de enten er statsborgere i et EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland i de sidste tre år forud for valgdagen

Nej

 

167. Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat?

Det har staten og kommunerne

Det har kun staten

Det har staten, regionerne og kommunerne

 

168. Hvem har ansvaret for politiet?

Kommunerne

Regionerne

Staten

 

 

I. Danmark og omverdenen

169. Hvad hedder det europæiske samarbejde, som Danmark har været medlem af siden 1973?

Europarådet

EU (tidl. EF)

Europas Forenede Stater

 

170. Hvilke lande grundlagde EF i 1950’erne?

Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland

Danmark, Irland og Storbritannien

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

 

171. Hvor mange lande er pr. 1. januar 2007 medlem af EU?

15

27

35

 

172. Hvilket af følgende lande er medlem af EU?

Rusland

Island

Sverige

 

173. Hvilket af følgende nordiske lande er ikke medlem af EU?

Sverige

Norge

Finland

 

174. Hvilke forbehold har Danmark i forhold til samarbejdet i EU?

Danmarks forbehold angår unionsborgerskabet, euroen, forsvarsområdet og dele af samarbejdet om fælles rets- og udlændingepolitik

Danmarks forbehold angår EU’s miljøpolitik

Danmarks forbehold angår EU’s fødevarepolitik

 

175. Borgerne i EU’s medlemslande vælger ved direkte valg medlemmerne af:

Europa-Kommissionen

Rådet for Den Europæiske Union

Europa-Parlamentet

 

176. Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet blev valgt i Danmark ved valget i 2004?

3

14

47

 

177. Hvor ofte afholdes valg til Europa-Parlamentet?

Hvert tredje år

Hvert femte år

Hvert syvende år

 

178. Hvilken organisation stod bag udarbejdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1950?

Europarådet

NATO

WTO

 

179. Hvem er medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union?

Ministre udpeget af EU-kommissionen

Ministre udpeget af Europa-Parlamentet

Ministre fra de enkelte medlemslandes regeringer

 

180. Hvad hedder det nordiske samarbejdsorgan, der varetager samarbejdet mellem de nordiske parlamenter?

Norden

Nordisk Råd

FN

 

181. Hvad hedder den internationale organisation for fred og sikkerhed, som Danmark har været medlem af siden 1945?

FN

NATO

WTO

 

182. Danmark opfylder FN’s målsætning om bidrag til internationalt udviklingsarbejde. Hvor stort bidrag bør der ifølge denne målsætning gives pr. år målt i procent af bruttonationalindkomsten (BNI)?

0,1 %

0,7 %

3,5 %

 

183. Hvad hedder den internationale forsvarsalliance, som Danmark har været medlem af siden 1949?

Warszawa-pagten

NATO

Vestunionen

 

184. Hvad er NATO?

En international økonomisk sammenslutning

En international forsvarsalliance

En international sammenslutning, der arbejder for økonomisk udvikling i resten af verden

 

185. Danmark er sammen med mange andre nationer medlem af NATO. Hvilket af følgende lande er også medlem?

Tyrkiet

Rusland

Ægypten

 

 

J. Dansk økonomi og det danske velfærdssamfund

186. Hvem handler Danmark mest med?

USA

De øvrige EU-lande og Norge

Japan

187. Hvor stor en andel af kvinderne i den erhvervsaktive alder i Danmark er tilknyttet arbejdsstyrken?

Ca. 25 %

Ca. 50 %

Ca. 75 %

 

188. Der har de seneste år været politisk debat om velfærdssamfundets fremtid, og der blev i 2006 indgået en stor politisk velfærdsaftale om arbejdsmarkedet og pensionsalderen. Hvorfor har der været debat om velfærdssamfundets fremtid?

Fordi EU har stillet krav om, at indkomstskatten skal sænkes

Fordi der i de kommende år gradvist vil blive flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder

Fordi der i den kommende periode vil være mange børn, der kræver skolegang og uddannelse

 

189. Hvor stor en del af alle beskæftigede arbejder i det offentlige, når man medtager alle de offentlige opgaver (undervisning, administration, sundhed, service osv.)?

Omkring 5 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige

Omkring 15 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige

Omkring 30 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige

 

190. Hvor mange lønmodtagere i Danmark er medlem af en faglig organisation?

Ca. 30 %

Ca. 50 %

Ca. 80 %

 

191. Andelen af lønmodtagere, der er medlem af en fagforening, er forholdsvis høj i Danmark. I Danmark

...skal en lønmodtager være medlem af en fagforening, så længe vedkommende arbejder

...er det valgfrit, om man vil være medlem af en fagforening

...skal en lønmodtager være medlem af en fagforening i mindst 10 år

 

192. Hvis interesser repræsenterer LO?

Arbejdsgivernes

Lønmodtagernes

De selvstændige erhvervsdrivendes

 

193. Hvis interesser repræsenterer DA?

Arbejdsgivernes

Lønmodtagernes

De selvstændig erhvervsdrivendes

 

194. Kan fædre i Danmark få orlov i forbindelse med deres barns fødsel?

Ja

Nej

Ja, men kun hvis barnet er alvorligt sygt

 

195. Må børn under 13 år arbejde uden for hjemmet?

Ja

Nej

 

 

K. Tro og kirke

196. Hvilken tro bygger den danske folkekirke på?

Den protestantiske (evangelisk-lutherske) tro

Den katolske tro

Den jødiske tro

 

197. Hvem betaler kirkeskat?

Det gør kun medlemmer af folkekirken

Det gør alle, der bor i landet

Det gør alle, der kommer i kirken

 

198. Kan en gruppe borgere frit danne en menighed eller et trossamfund?

Ja, så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres

Nej

Ja, men den/det skal godkendes i Kirkeministeriet

 

199. Hvilke særlige rettigheder opnår godkendte menigheder og trossamfund uden for folkekirken?

De opnår ret til at registrere fødsler og navngivning

De opnår ret til, på lige fod med folkekirken, at få staten til at opkræve deres kirkeskat

De opnår ret til at foretage vielser med juridisk gyldighed

 

200. Hvilken trosretning er den næststørste i Danmark?

Jødedommen

Katolicismen

Islam

 

 

 

 

Email til mig

...især hvis du har forslag eller kommentarer til min homepage.

 

Hvis du har problemer med at få svar på testene med det samme, så se her.